بیانیه سلب مسئولیت


نگارش: 1/01
تاریخ انتشار: 28/مهر/1402

—————————

فونت ایران نستعلیق

لطفا در نظر داشته باشید هنگام خرید فونت ایران نستعلیق – نگارش 3 (همه زیر نگارش‌ها) یک فایل License.txt با محتوای فارسی، در فایل zip دریافتی وجود دارد، که بند سوم آن در خصوص سلب مسئولیت تولیدکننده ایران نستعلیق از اشکالات و اتفاقات احتمالی است. متن مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

تصویر محتوای فولدر فونت ایران نستعلیق

تصویر محتوای فولدر فونت ایران نستعلیق

فونت ایران نستعلیق 3 (همه زیرنگارش‌ها) «همان‌طور که هست» ارائه شده است و IranNastaliq.ir هیچ ضمانتی در مورد استفاده یا عملکرد و تناسب آن برای یک هدف خاص ندارد. IranNastaliq.ir عملکرد یا نتایجی که ممکن است با استفاده از این فونت به دست آورید را نمی‌تواند تضمین کند و نمی‌کند. همچنین IranNastaliq.ir به هیچ‌وجه مسئولیتی در قبال ادعاها، خسارات یا سایر مسئولیت‌ها، از جمله خسارات ناشی از استفاده، یا ناتوانی در استفاده، یا سایر موارد مرتبط با این فونت ندارد.

بند 3 از مجوز کاربر نهایی – فایل LICENSE.txt

توجه! خریدار قبل از عمل خرید، با همه شرایط و ضوابط مندرج در این وب‌سایت به ویژه بیانیه‌ی فوق موافقت نموده است.